Een openbaar en toegankelijk biogasnetwerk in Twente, dat is het doel van Biogas Netwerk Twente B.V.! Het Biogasnetwerk Twente biedt het transport van het ruwe biogas van de producent naar de centrale opwerkinstallatie aan. Nadat het biogas is opgewerkt naar groen gas, wordt het ingevoed in het openbare gastransportnetwerk van Cogas en is het dus beschikbaar voor klanten van Cogas Netbeheer.

Eerste producent

Eerste producent die is aangesloten op het nieuwe biogasnetwerk is Gebroeders Oude Lenferink uit Fleringen. Zij kunnen op termijn 6 miljoen m3 biogas produceren. Dit biogas gaat via de transportleiding van Biogas Netwerk Twente naar een centrale opwerkinstallatie in Almelo waar het wordt opgewerkt naar groen gas. Groen gas heeft dezelfde kwaliteit als aardgas zodat het vervolgens ingevoed kan worden in het bestaande gastransportnetwerk van Cogas. Na opwerking blijft er 4 miljoen m3 groen gas over, genoeg voor een jaar lang comfortabel en duurzaam wonen voor 2.500 huishoudens in Twente.

Uitbreiding biogasnetwerk met meer producenten

Cogas en Gasunie willen het netwerk op termijn graag uitbreiden met eigen bestaande leidingen. Hierdoor ontstaat een netwerk waarop meerdere producenten en gebruikers van biogas kunnen worden aangesloten. Op deze manier kunnen meerdere biogasproducenten gebruik maken van één centrale opwerkingsunit. Daarbij hoeven zij het biogas zelf minimaal voor te bewerken. Het Biogas Netwerk Twente heeft de potentie om in de toekomst richting 60 miljoen m3 biogas via dit netwerk gaan transporteren, goed voor via 40 miljoen m3 groen gas. Dat betekent een duurzame energievoorziening voor zo’n 25.000 huishoudens!

Feiten en cijfers

Biogas Netwerk Twente: een Kleine stap voor groen gas, grote stap voor CO2-neutrale energievoorziening

  • 6 miljoen m3 biogas uit mestoverschot omgezet in 4 miljoen m3 groen gas, genoeg voor het jaarverbruik van 2.500 huishoudens
  • Doorgroei naar bijna 40 miljoen m3 groen gas (25.000 huishoudens) mogelijk
  • Aanbod groen gas in Nederland neemt toe met ruim 3 procent, van 81 miljoen m3 naar 85 miljoen m3

Over groen gas wordt vaak gedacht dat het een druppel op een gloeiende plaat is. Niets is minder waar:

  • De hoeveelheid energie is te vergelijken met de energie die jaarlijks wordt opgewekt door 6 onshore windturbines of die wordt opgewekt door ruim 173 duizend zonnepanelen
  • Het is voldoende energie om zo’n 3.000 auto’s een jaar lang op te laten rijden
  • Het is evenveel energie als ruim 6 miljoen Tesla Powerwalls kunnen opslaan
  • Er wordt ongeveer 6000 ton CO2 per jaar mee bespaard

Contactformulier

Biogasnetwerktwente

Biogas Netwerk Twente B.V. is een joint venture van N.V. Nederlandse Gasunie en Cogas B.V.

Postbus 71
7600 AB Almelo

Postbus 19
9700 MA Groningen

biogasnetwerktwente@cogas.nl twitter.com/BiogasTwente